سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

برنامه شب نشینی

برنامه شب نشینی


آشنایی با تولیدات دانش بنیان
در برنامه "شب نشینی"
 
شب نشینی ؛ دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۱ از سیمای مرکز سمنان
 
تهیه کننده : امیر طیبی
مجریان : پرستو احمدی ، حامد شاهی