جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

با ورزش

با ورزش


Loading the player...

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و فناوری، هر گونه تغییر جدید می تواند آثار متفاوتی را در کلیه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان به وجود آورد.اما از این میان عواملی که در سلامت انسان تاثیرگذار است، از نقش ویژه ای برخوردار می باشد.

امروزه به دلیل گذر اپیدمیولوژیک یعنی جایگزینی بیماری های غیرواگیردار به جای بیماری های واگیردار به دلیل کنترل عوامل بیولوژیک از یک طرف و نقش رفتارهای ناهنجار بهداشتی و سبک زندگی و شیوه های تغذیه در افزایش میزان بیماری های غیرواگیردار از طرف دیگر، لزوم تغییر نگرش در مراقبت و بهداشت با هدف حفظ و ارتقای سلامتی ضروری است.با توجه به موارد ذکر شده نقش بی تحرکی به عنوان یکی از عوامل اصلی در شیوع بیماری ها و بروز مرگ، حائز اهمیت است.

با توجه به این که فعالیت فیزیکی مناسب می تواند تاثیر مهمی در پیش گیری از بروز بیماری ها، عوارض آن ها و در نهایت مرگ و میر ناشی از آن ها داشته باشد، بررسی متون و مقالات علمی در مورد ارتباط بیماری ها و فعالیت فیزیکی گویای این مطلب است که ورزش پیاده روی دارای تاثیرات مفیدی در زمینه پیش گیری از بیماری های مزمن و غیرواگیر است.

برنامه زنده با ورزش شنبه ها از ساعت 21 به مدت یک ساعت تقدیم حضور بینندگان محترم میگردد. این برنامه با حضور کارشناسان رشته های مختلف ورزش استان، هر هفته به بررسی مشکلات ورزشی در آن  رشته می پردازد و با یاری مسئولین ورزشی استان سعی در برطرف کردن این مشکلات می گردد.

 

 

سال تولید: 1395

تهیه کننده: محسن زندخانه

کارگردان: محسن زندخانه

دستیار تهیه: ابوالفضل خدابنده لو

تصویربردار: علی ترحمی - سیدحسین شاهچراغ

صدابردار: عبدا... کمالی

تدوین: محمد مهدی طاهری

 

گزارشگر: مهران مجیدپناه

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ