رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

« بازگشت

بازار دامغان

شناسه : 114544688
Loading the player...

بازار دامغان بارها با زلزله و هجوم دشمنان خراب شد تا بالاخره به شکل کنونى‌اش درآمد. پيکره يا کالبد بازار پس از احداث خيابان شرقى و غربى مجاور آن نسبت به شکل اوليهٔ‌ بازار دگرگونى‌هاى مهمى يافته است.

راه‌هاى ارتباطى کنونى ميان بازار و خيابان، پيشتر محل عبور از بافت مسکونى و پرتراکم شمالى به بازار شهر بوده‌اند. پيکره يا کالبد بازار دامغان، از جهات شرق و غرب به سمت ميانهٔ راه و قطع محل گذر ذوالفقارى، داراى شيب است. اين شيب که اختلاف سطح آن در حدود دو متر است، در پوشش بازار محسوس نيست. اما پس از احداث خيابانى به موازات آن در سمت شمال، فضاى بازار را به ويژه در نزديکى ميدان امام خمينى تنوع بخشيده است. دکان‌‌هاى بازار که بيشتر از نظر عمق و گنجايش متفاوت‌اند، داراى دهانه‌هاى برابرند و تا پيش از احداث خيابان‌ها، فقط به اندازه دو برابر باز مى‌‌شده‌اند. بازار دامغان دو کاروان‌سراى شهرى دارد که کارکردهاى ويژهٔ تيمچه و قيصريه و سراهاى بازار را همين دو کاروان‌سرا برعهده دارند.