رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن "همسایه ها"

انیمیشن "همسایه ها"


داستان دو خانواده رزم آور و ملاحت که در هر قسمت متناسب موضوع برنامه برخورد متفاتی دربرابر اتفاقات از خود نشان می دهند، خانواده ملاحت که مهارتهای زندگی را به خوبی آموخته و به کار میبرند برخلاف خانواده رزم آور رفتارهای درستی درمواجهه با حوادث دارند که زندگیشان را شیرین تر می کند و از آسیبهای اجتماعی بعدی هم که می تواند دامن‌گیر خانواده شود پیشگیری میکند

تهیه کننده: محمدحسن عابدی نژاد
کارگردان: محمدحسن عابدی نژاد، آرزو وابونیان
نویسنده: آزاده خسروتاج
طراحی کاراکتر و فضا: یاسمن حقیقی
لی اوت و انیمیت: حمیدرضا بکرانی، مهسا محمدنیا، محمدحسن عصمتی
تدوین و کامپوزیت: حمیدرضا بکرانی، آرزو وابونیان
صداگذاری: فرشید ذوالفقاری فرد
صدای راوی: محمد صادقیان