رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

« بازگشت

آموزش دوخت دامن شلواری

شناسه : 325888594
Loading the player...

دانلود

از الگوی دامن شلواری راسته استفاده می کنیم

در جلو، روی خط کمر، فاصله ساسون و خط وسط جلو را نصف کرده و خطی به پایین عمود می کنیم

خطوطی از محل ساسون ها به پایین الگو می کشیم(در پشت و جلو)

خط عمودی را برش میزنیم و ساسون ها را می بندیم .به این ترتیب اوازمان طبیعی می دهیم

خط عمود را در الگوی جلو از پایین برش زده و به اندازه ی اوازمان ساسون جلو به این خط نیز اوازمان می دهیم