اطلاعیه ستاد سازماندهی پیشگیری و مقابله باکرونا

اطلاعیه ستاد سازماندهی پیشگیری و مقابله باکرونا


اطلاعیه شماره چهار

 اطلاعیه شماره چهار ستاد سازماندهی پیشگیری و مقابله باکرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان #سمنان .
اهالی محترم #استان_سمنان :
.
⏺ با توجه به شواهد و قرائن موجود، مبارزه با بیماری #کرونا شدیدتر و جدی تر از قبل شده است و همانگونه که پیش بینی می شد، بیماری روند افزایشی داشته و روزانه تعداد بیشتری از مردم عزیز ما را تحت تأثیر قرار می دهد.ضمن اطمینان بخشی به شما عزیزان مبنی بر تلاش مضاعف کادر بهداشت و درمان استان در راه خطیر و مهم نبرد با ویروس #کرونا و بسیج همه جانبه تمامی امکانات استان برای تحقق شکست کامل بیماری، عاجزانه از تک تک شما درخواست داریم که به منظور حفظ سلامتی خودتان و خانواده در منازل بمانید و صرفا" و تنها برای کارهای ضروری و خرید مواد غذایی بیرون بیائید. این را بدانید که خروج غیرضروری هر کدام از اعضاء خانواده راه ورودی برای ویروس #کرونا به داخل خانه تان خواهد بود.از مسافرت و سفر به شهرهای دیگر حتی برای کارهای ضروری شدیدا" پرهیز کنید