جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

آشوبگران در فارس

شناسه : 362606758

آشوبگران در فارس


 

لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشوند، گاهی بعضی از جوان‌ها هم از روی هیجان با این‌ها همراهی میکنند و این‌جور مفاسد را به بار می‌آوردند.

 بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج یک شنبه 26 آبان 1398