استان سمنان

شناسه : 1332332

 استان سمنان یکی از استان‌های کشور ایران است. مرکز آن شهر سمنان است. مساحت این استان برابر با ۹۷٬۴۹۱ کیلومتر مربع که ۵٫۹ درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است. این استان از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان‌های تهران و قم محدود است. نکته جالب توجه این است که رییس جمهوری‌های ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون از این استان بوده اند. تقسیمات کشوری این استان هم‌اکنون دارای ۸ شهرستان، ۱۸ شهر، ۱۱ بخش و ۲۹ دهستان است. شهرستانهای این استان شامل: ۱- سمنان ۲ - شاهرود ۳- دامغان ۴ - گرمسار ۵ - مهدیشهر ۶- سرخه ۷- میامی ۸- آرادان می‌باشد. موقعیت جغرافیایی (استان های همجوار) استان سمنان با هشت استان ایران همسایه است که تعدادی از آنها از پرجمعیت ترین استان های ایران به شمار می آید. همسایگی استان سمنان با استان های خراسان رضوی و تهران موجب شده راه ارتباطی این دو استان(جاده تهران-مشهد) از استان سمنان عبور کند.همچنین جاده های ارتباطی بین استانهای شمالی (خراسان شمالی,گلستان و مازندران) و استان های مرکزی (یزد و اصفهان) از این استان عبور می کند.

Loading the player...

ستان سمنان یکی از استان‌های کشور ایران است. مرکز آن شهر سمنان است. مساحت این استان برابر با ۹۷٬۴۹۱ کیلومتر مربع که ۵٫۹ درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است. این استان از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استان‌های تهران و قم محدود است. نکته جالب توجه این است که رییس جمهوری‌های ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون از این استان بوده اند. تقسیمات کشوری این استان هم‌اکنون دارای ۸ شهرستان، ۱۸ شهر، ۱۱ بخش و ۲۹ دهستان است. شهرستانهای این استان شامل: ۱- سمنان ۲ - شاهرود ۳- دامغان ۴ - گرمسار ۵ - مهدیشهر ۶- سرخه ۷- میامی ۸- آرادان می‌باشد. موقعیت جغرافیایی (استان های همجوار) استان سمنان با هشت استان ایران همسایه است که تعدادی از آنها از پرجمعیت ترین استان های ایران به شمار می آید. همسایگی استان سمنان با استان های خراسان رضوی و تهران موجب شده راه ارتباطی این دو استان(جاده تهران-مشهد) از استان سمنان عبور کند.همچنین جاده های ارتباطی بین استانهای شمالی (خراسان شمالی,گلستان و مازندران) و استان های مرکزی (یزد و اصفهان) از این استان عبور می کند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
سلام علیکم .مطالب جالبی بود ،امیدوارم باز هم... سیدمحمد ۱۳۹۵/۰۴/۱ ۰۱:۱۷

سیدمحمد
سلام علیکم .مطالب جالبی بود ،امیدوارم باز هم درباره استان پهناور سمنان بیشتر بنویسید .بسیار متشکرم .
پست شده در ۱۳۹۵/۰۴/۱ ۰۱:۱۷