نقش امام خمینى (ره) در ایجاد انقلاب اسلامى

یكى از عوامل مهم در روند انقلاب اسلامى ایران، امام (ره) بود كه به واسطه نفوذ كلام و نیز مقام روحانى و معنوى‏اش تأثیر فوق العاده‏اى بر عكس العملهاى مردم داشت.امام علاوه بر این كه یك مرجع تقلید بود...

نقش روحانیون در نهضت هاى اسلامى

مى‏ دانیم كه گروه‏هاى ذى نفوذ برخلاف احزاب، مستقیماً در به دست گرفتن زمام قدرت و اعمال آن، مشاركت نمى‏كنند بلكه ضمن خارج ماندن از قدرت بر آن‏ تأثیر می گذارند و به آن فشار وارد مى‏ نمایند. در ایران،...

مقالات و یادداشتهای ویژه دهه فجر

ارزیابى تحولات اقتصادى ایران (1353 – 1343)

موسی زمان

امام آمد، ... و آتش نمرودیان را گلستان خرم ساخت. موسایی بود که فرعون را در کام موج انقلاب، غرق کرد و "بنی اسلام" را به ساحل نجات "جمهوری اسلامی" رهنمون گردید،   امام آمد، ...