دستاوردهای انقلاب در استان سمنان

-  ساعت‌  -

در این مستند که در معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شده است ،به معرفی دستاوردهای پزشکی و بهداشتی استان سمنان از سال 1357 تا کنون پرداخته...

موشن گرافی دستاورد ملی

 

در این موشن به دستاوردهای ملی که در طی 40 سال گذر انقلاب در کشور رخ داده و رشد علم و فناوری در کشور میپردازد.

موشن گرافی تولید ملی1

 

در این موشن گرافی  به موضوع حمایت از تولید ملی و خودکفایی در 40 سالگی انقلاب پرداخته است.

مستند نگین توران

 

مستندی درباره دشت توران یکی از مناطق کویری و گردشگری استان سمنان و اقامتگاه بومگردی که یکی از اهالی آن منطقه ایجاد کرده است و از میهمانان و...