« بازگشت

دستاوردهای انقلاب در استان سمنان

دستاوردهای انقلاب در استان سمنان


در این مستند که در معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شده است ،به معرفی دستاوردهای پزشکی و بهداشتی استان سمنان از سال 1357 تا کنون پرداخته است.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده :امیر طیبی