چله اقتدار

-  ساعت‌  -

مستند چله اقتدار ،تولید شده در فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان است . دراین مستند به یکسری از دستاوردها و پیشرفتهای علمی کشور در طول 40 سال انقلاب...

دستاوردهای انقلاب در استان سمنان

-  ساعت‌  -

در این مستند که در معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شده است ،به معرفی دستاوردهای پزشکی و بهداشتی استان سمنان از سال 1357 تا کنون پرداخته...

شجره طیبه

1  ساعت‌  1

در این موشن گرافی که در معاونت فضای مجازی مرکز سمنتان تولید شده است ،به نهال انقلاب که هم اکنون 40 ساله شده ،و تهدیدهایی که طی این 40 سال به آن وارد...