پخش زنده شبکه استانی سیمای مرکز سمنان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:25

  فیلم سینمایی پنج شنبه 470 دقیقه

 • 07:15

  قرآن و دعای عهد 15 دقیقه

 • 07:30

  مستند مسابقه ضد گلوله 70 دقیقه

 • 08:40

  فیلم سینمایی (تکرار) 80 دقیقه

 • 10:00

  شادی خانه (تکرار) 15 دقیقه

 • 10:15

  تازه شو 55 دقیقه

 • 11:10

  تکرار در چشم باد 70 دقیقه

 • 12:20

  به افق بهشت 30 دقیقه

 • 12:50

  تا آسمان 40 دقیقه

 • 13:30

  سریال دردسرهای عظیم 1 (تکرار) 0 دقیقه

 • 13:30

  سریال پایتخت (تکرار) 195 دقیقه

 • 16:45

  عطر آدینه 90 دقیقه

 • 18:15

  ناخونک 45 دقیقه

 • 19:00

  سریال دردسرهای عظیم 1 60 دقیقه

 • 20:00

  اخبار 30 دقیقه

 • 20:30

  باکس اذان مغرب 30 دقیقه

 • 21:00

  شب چراغ 10 دقیقه

 • 21:10

  محدوده خاص 110 دقیقه

 • 23:00

  اخبار استان

 • 23:25

  فیلم سینمایی