پخش زنده شبکه استانی سیمای مرکز سمنان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  شبکه شما 60 دقیقه

 • 01:00

  سریال ششمین نفر 375 دقیقه

 • 07:15

  قرآن و دعای عهد 15 دقیقه

 • 07:30

  یه صبح تازه 75 دقیقه

 • 08:45

  فیلم سینمایی(تکرار) 75 دقیقه

 • 10:00

  شادیخانه(تکرار) 75 دقیقه

 • 11:15

  به افق بهشت 30 دقیقه

 • 11:45

  تا آسمان 35 دقیقه

 • 12:20

  زنده شبانه (تکرار) 70 دقیقه

 • 13:30

  تکرار سریال 90 دقیقه

 • 15:00

  چهل برگ (تکرار) 40 دقیقه

 • 15:40

  شادیخانه 65 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 75 دقیقه

 • 18:00

  اذان مغرب 60 دقیقه

 • 19:00

  سریال کوچک جنگلی 60 دقیقه

 • 20:00

  اخبار 20 20 دقیقه

 • 20:20

  شیرین بیان 55 دقیقه

 • 21:15

  زنده شبانه 55 دقیقه

 • 22:10

  کیمیا 5 دقیقه

 • 22:15

  تورانه 45 دقیقه

 • 23:00

  اخبار استان

 • 23:20

  فیلم سینمایی