صبح بخیر
موسیقی محلی " صبح بخیر " به گویش سنگسری در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و پخش گردیده است.
پیتکو
موسیقی محلی " پیتکو " به گویش سنگسری در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و پخش گردیده است.
لالایی
"لالایی" عنوان موسیقی محلی به گویش سنگسری است که در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه گردیده است.