تاریخانه
موسیقی بیکلام تاریخانه آهنگساز :ابوالفضل صادق نژاد تنظیم :حسین فاضل
عید آمد و عید آمد
موسیقی ویژه عید سعید فطر
یا قدس
موسیقی ویژه " روز قدس "
نسیم ربنا
موسیقی آکاپلا با عنوان " نسیم ربنا " ، در واحد موسیقی سازمان صدا و سیمای تهیه و تولید گردیده است.
پیام وحدت
موسیقی" انتخابات" ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مدت: 4:06
وقت انتخاب
موسیقی ویژه انتخابات با عنوان " وقت انتخاب " به مدت 1:37
انتخابات
موسیقی" انتخابات" ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مدت: 2:06
سرنوشت ما
موسیقی ویژه انتخابات با عنوان " سرنوشت ما " به مدت 1:18
روز ملت
موسیق" روز ملت" ویژه انتخابات مدت: 1:00
حضور پرشکوه
موسیقی ویژه انتخابات با عنوان " حضور پرشکوه" به مدت 00:45