محتوا با برچسب کودک زن و خانواده.

زندگی سلام
برنامه زنده "زندگی سلام " با موضوع خانواده و سبک زندگی اسلامی و آیتم های متنوع و با حضور کارشناسان مختلف هرروز از ساعت 9 صبح تقدیم شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می گردد.
ما زمین زندگی
این برنامه به سلامت اجتماعی در قالب یک برنامه رادویی 30 دقیقه ای می پردازد و مسائل بهداشت اجتماعی را از نگاه کارشناسان مورد توجه قرار می دهد.
بی واسطه
مردم عزیز استان مشکلات خود را از طریق تلفن و گزارش در برنامه " بی واسطه" مطرح می کنند و مسئولان مربوطه پاسخگوی آنها خواهند بود. این برنامه زنده روزهای فرد از ساعت 8:35 از شبکه استانی صدای مرکز سمنان پخش می گردد.
بچه ها سلام
برنامه "بچه ها سلام" با آیتم های مختلف مانند: ما می توانیم، بخش علمی، صحبت با بچه ها و ...شنبه تا پنجشنبه ، ساعت 15:30 از شبکه استانی صدای مرکز سمنان تقدیم کودکان عزیز هم استانی می گردد.
کوچه دلگشا
برنامه زنده "کوچه دلگشا " تولید صدای استانی مرکز سمنان می باشد که در عصرهای فصل زیبای بهار، از شنبه تا پنجشنبه ساعت 18 الی 19:15 میهمان شنوندگان محترم هم استانی می باشد.
جزر و مد
این برنامه ویژه مخاطبان نوجوان می باشدو برنامه ای است آموزشی، ارشادی، تفریحی و سرگرمی. این برنامه با بخش های مختلفی مانند: معرفی فیلم، معرفی کتاب، نوجوان طلایی، مثل مروارید، گزارش، حکایت ها و لطیفه ها و ... هر روز از ساعت 16:15 مهمان شنوندگان محرتم...
صبح بخیر قومس
برنامه صبح بخیر قومس که از شنبه تا پنجشنبه راس ساعت 7 صبح از صدای مرکز سمنان تقدیم شنوندگان محترم شبکه استانی سمنان می گردد، باهدف افزایش نشاط و سرزندگی هم استانیها، تلاش می کند با آیتم های شاد و متنوع صبح زیبا و بانشاطی را برای شنوندگان شبکه استانی...
ما جوونیم
این برنامه، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه در واحد صدای استانی مرکز سمنان تهیه و پخش میگردد و به دوران جوانی و ویژگیهای این دوران، مسائل مربوط به جوانان و ... می پردازد.
زندگی سلام
برنامه زنده "زندگی سلام " با موضوع خانواده و سبک زندگی اسلامی و آیتم های متنوع و با حضور کارشناسان مختلف هرروز از ساعت 9 صبح تقدیم شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می گردد.
صبح بخیر قومس
برنامه صبح بخیر قومس که از شنبه تا پنجشنبه راس ساعت 6:30 از صدای مرکز سمنان تقدیم شنوندگان محترم شبکه استانی سمنان می گردد، باهدف افزایش نشاط و سرزندگی هم استانیها، تلاش می کند با آیتم های شاد و متنوع صبح زیبا و بانشاطی را برای شنوندگان شبکه استانی...