محتوا با برچسب ورزش طنز سرگرمی.

ورزش استان
برنامه ورزش استان روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت 13 به مدت یک ساعت از صدای استانی مرکز سمنان پخش می شود و اطلاعات گوناگونی درباره رشته های مختلف ورزشی در اختیار شنوندگان محترم قرار می دهد.
مسابقه 2در 20
مسابقه ای تلفنی و هیجان انگیز در رادیو سمنان
با ورزش
شنبه ها ساعت 21:10 این برنامه با حضور کارشناسان رشته های مختلف ورزش استان، مشکلات ورزشی در هر رشته بررسی و با یاری مسئولین ورزشی استان سعی در برطرف کردن این مشکلات دارد.
با ورزش
شنبه ها ساعت 21:10
جشن امید و نشاط
"جشن امید و نشاط" که با حضور مردم و کارکنان سازمان ها و نهادهای مختلف در هتل گوت که مال سمنان برگزار می شود، در تولید سیمای استانی مرکز سمنان تهیه و پخش می گردد.
ورزش استان
برنامه ورزش استان روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت 11:30 به مدت یک ساعت از صدای استانی مرکز سمنان پخش می شود و اطلاعات گوناگونی درباره رشته های مختلف ورزشی در اختیار شنوندگان محترم قرار می دهد.
ورزش استان
یکشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 11:30
رویاهای دست یافتنی
مسایقه زنده رویاهای دست یافتنی، با مشارکت سازمان مخابرات استان سمنان تولید و پخش می گردد.
با ورزش
شنبه ها ساعت 21
برنامه 94
این برنامه به معرفی برنامه های صدای شبکه استانی می پردازد.