محتوا با برچسب ماه رمضان 1398.

قرار عاشقی
 صدای  مرکز سمنان برای هنگام افطار ویژه برنامه زنده " قرار عاشقی " را از ساعت 19:15 الی 20:45 با این بخش ها به روی آنتن خواهد برد: بهرمندی از احادیث قدسی درباره موضوعات برنامه که توسط ائمه جمعه شهرستان ها بیان و...