محتوا با برچسب صدا-نوروز.

بوی بهار ، عطر یاس
ویژه برنامه "بوی بهار ، عطر یاس" از 24 اسفند 95 و در ایام نوروز سال 96 هرروز در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی در ساعتهای 10 تا 12 صبح و 5 تا 7 عصر از صدای استانی مرکز سمنان بطور زنده تقدیم شنوندگان عزیز هم استانی و مسافران نوروزی می گردد.
نو بهاران
ویژه برنامه "نو بهاران" در ساعات آغاز سال نو بطور زنده مهمان شنوندگان رادیوی صدای مرکز سمنان می باشد. این برنامه از ساعت 12:30 تا 15 روز سی ام اسفند همراه با شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان آغاز سال جدید را جشن می گیرد.
بوی بهار - عطر یاس
ویژه برنامه بوی بهار - عطر یاس از 25 اسفند 94 و در ایام نوروز سال 95 هرروز در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی در ساعتهای 9 صبح و 5 بعد از ظهر از صدای استانی مرکز سمنان بطور زنده پخش میگردد .
گلباران
ساعت 6:30 تا 10 اول فروردین