محتوا با برچسب صدا-سیاسی و اقتصادی.

بی واسطه
مردم عزیز استان مشکلات خود را از طریق تلفن و گزارش در برنامه " بی واسطه" مطرح می کنند و مسئولان مربوطه پاسخگوی آنها خواهند بود. این برنامه زنده روزهای فرد از ساعت 8:35 از شبکه استانی صدای مرکز سمنان پخش می گردد.
ایران سربلند
" ایران سربلند " عنوان ویژه برنامه ای است که صدای استانی مرکز سمنان در روز انتخابات یعنی 29 اردیبهشت، از ساعت 7 صبح تا پایان زمان رای گیری، تقدیم شنوندگان محترم هم استانی می گردد.
انتخاب با شما
انتخاب با شما در روزهای سه شنبه از ساعت 12:30 و به مدت 45 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز سمنان تقدیم شنوندگان عزیز هم استانی می گردد.
فصل همدلی
"فصل همدلی" ویژه برنامه ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری می باشد که روزهای چهارشنبه از ساعت 10:15 و به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز سمنان پخش می گردد.
اقتصاد پویا
برنامه " اقتصاد پویا " که به مباحث توسعه اقتصادی استان سمنان با محوریت شعار سال، یعنی: اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، تهیه گردیده است، در روزهای پنجشنبه از ساعت 12:30 و به مدت 30 دقیقه تقدیم شنوندگان عزیز هم استانی می گردد.
قیام سرخ
ویژه برنامه "قیام سرخ" که در روز 15 خرداد از صدای استانی مرکز سمنان پخش می گردد، به حوادث روز 15 خرداد سال 42 و چگونگی قیام مردم می پردازد و اطلاعاتی را در باره وقایع آن زمان در اختیار شنوندگان محترم قرار می دهد.
شمیم ولایت
برنامه شمیم ولایت که کلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پخش می کند، هر روز از ساعت 13:45 از شبکه استانی مرکز سمنان تقدیم شنوندگان محترم می گردد.
سرزمین افتخار
"سرزمین افتخار" ویژه برنامه ای است که به مناسبت سفر رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی و هیئت دولت به استان سمنان از صدای استانی مرکز سمنان پخش می گردد.این برنامه در روز سفر رئیس جمهور در سه قسمت از ساعت 8:30 تا 12:30 و 14:30 تا 19:30 و 21:30 تا پایان...
ایران سربلند
شبکه استانی صدای مرکز سمنان با پخش زنده برنامه ایران سربلند لحظه به لحظه با مردم و بینندگان این شبکه همراه و آنان را از برگزاری این انتخابات مطلع می نماید .
بی واسطه
در سال جدید نیز مردم استان مشکلات خود را از طریق تلفن و گزارش در برنامه مطرح می کنند تولیدو مسئولان مربوطه پاسخگوی آنها خواهند هستند. گوینده برنامه با کارشناس و میهمان ارتباط برقرار میکند و سوالات پرسیده میشود همچنین در هربرنامه عملکرد مثبت مسئولان...