محتوا با برچسب امام زمان.

عصر انتظار
جمه ها ساعت 16:00
عصر انتظار
برنامه عصر انتظار ویژه امام زمان (عج ) تولید سیمای مرکز سمنان می باشد که روزهای جمعه ساعت 16 از این شبکه پخش می گردد . و شامل آیتمهای ذیل می باشد : 1 - مجری 2 - کارشناس : در این آیتم کارشناسان محترم با ستناد به منابع معتبرو موثق درمورد موضوعات...
عصر انتظار
برنامه عصر انتظار به مسائل پیرامون فرهنگ مهدویت