بیانیه گام دوم انقلاب ،"قسمت...
مجموعه موشن گرافی بیانیه "گام دوم " در 18 قسمت ،به همت معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و منتشر شده است . در این مجموعه به بخشهای مختلف بیانیه ،به تفکیک و با بیانی شیوا پرداخته شده ،که این تقسیم بندی درک آن را برای مخاطب بسیار...
افتخاری دیگر برای صدا و سیمای مرکز سمنان
کسب دو دیپلم افتخار و تندیس در دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی تلویزیون ایران :   بهترین فیلمنامه اول پویا نمایی قصر بهرام ،توسط اقای محمد جواد بابایی  و  بهترین فیلمنامه اول عروسکی بومرنگ یک ربات...
"قصر بهرام " تندیس بهترین...
افتخاری دیگر برای مرکز سمنان: محمد جواد بابایی عنوان بهترین فیلمنامه دومین جشنواره پویانمایی را به خود اختصاص داد.
حوالی بهشت
این برنامه از 18 تا 23 تیر ماه هرشب در ساعت 8 از شبکه شما و در ساعت 10 از شبکه سمنان ب میهمان خانه های هموطنان میباشد ،میزبان عاشقان و خیرین  آستان قدس رضوی میباشد و  به شرح فعالیتهایشان میپردازند. ازجمله فعالیت آنها میتوان به ...
نامزدهای بخش پویانمایی جشنواره ملی...
دبیرخانه دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران، فهرست نامزدهای بخش انیمیشن این دوره را در بخش‌های مختلف اعلام کرد.  ب ه گزارش ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران،...
دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه...
دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیون در مهد تمدن دیرین ایران . ۱۸ تا ۲۰ تیرماه-   کرمانشاه
تجمع مردمی حجاب و عفاف
تجمع مردمی حجاب و عفاف ،همراه با جنگ و نمایشگاه