« بازگشت

بوی بهار

بوی بهار


بهاردر ایران یعنی  فصل نوشدن و تازگی ،جوانه زئن امید در دلها !

سفر و گردش و تازگی،

پیچیدن  عطر گلها و یاد شهدا در شهر و کشور

و 

دید و بازدید و تازه شدن دیدارها

نوروز بر همگان مبارک باد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید شده در صدای مرکز سمنان

تاریخ تولید: 1397