رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

نمایش محتوای خبر

 

 

پویش انتخابِ قوی ،ایرانِ قوی

شناسه : 366804164

پویش انتخابِ قوی ،ایرانِ قوی


پویش انتخابِ قوی ،ایرانِ قوی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366777842

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366777818

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366777375

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366776803

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366776598

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366776560

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخابِ ِقوی،ایران ِقوی

شناسه : 366776097

انتخابِ ِقوی،ایران ِقوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366775370

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366774389

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی

شناسه : 366774208

انتخاب ِ قوی،ایران ِ قوی


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مکانهای ارتباط زنده انتخابات سیما

شناسه : 366768772

مکانهای ارتباط زنده انتخابات سیما


سمنان -شهرک انقلاب  -مسجد المهدی 

شاهرود -شهرک ولیعصر -مسجد امام حسین (ع)

دامغان - خیابان شهید بهشتی - حسینیه حضرت ابالفضل (ع)

گرمسار -میدان امام خمینی (ره)-بانک ملی 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


حضور نماینده ولی فقیه ،پای صندوقهای رای

شناسه : 366767437

حضور نماینده ولی فقیه ،پای صندوقهای رای


حضور نماینده ولی فقیه در استان،پای صندوقهای رای

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شکوه در حضور تو

شناسه : 366767099

شکوه در حضور تو


  مقتدا و رهبرم   ! 

شکوه در حضور تو خلاصه میشود .

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


entekh4.png

شناسه : 366765781

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


انتخاب درست 4

شناسه : 366766076

انتخاب درست 4


معیارهای انتخاب  نماینده اصلح :

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


فوتر انتخابات

شناسه : 366712519

فوتر انتخابات


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


#یازده 98

شناسه : 366712124

#یازده 98


.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


#یازده 98

شناسه : 366711937

#یازده 98


.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


#یازده 98

شناسه : 366711858

#یازده 98


#یازده 98

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.