محتوا با برچسب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی.

مهلت 10 روزه برای تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی در سطح استان به پایان رسید..