محتوا با برچسب سیما-اجتماعی.

سریال دردسرهای عظیم 2

سریال دردسرهای عظیم 2

دردسرهای عظیم ۲ ادامه مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم است .

سمنان شهر اخلاق

سمنان شهر اخلاق

این برنامه با هدف بیان فعالیتهای شهرداری سمنان و ترویج اخلاق شهروندی در روز های زوج ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه از صدای استانی مرکز سمنان پخش می گردد.