محتوا با برچسب سیما-اجتماعی.

سریال دو دوست

سریال دو دوست

این یک سریال کره ای است ،که هر شب از سیمای مرکز سمنان پخش میشود.

سمنان شهر اخلاق

سمنان شهر اخلاق

این برنامه با هدف بیان فعالیتهای شهرداری سمنان و ترویج اخلاق شهروندی در روز های زوج ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه از صدای استانی مرکز سمنان پخش می گردد.