محتوا با برچسب سیمای دفاع مقدس.

فیلم های سینمایی

فیلم های سینمایی

هفته دفاع مقدس از شور و حال خاصی برخوردار است. و رسانه در زنده نگه داشتن آن سعی وافری دارد. صدا و سیمای مرکز سمنان ، در هفته دفاع مقدس هر روز فیلم های سینمایی با موضوع دفاع مقدس...