محتوا با برچسب برنامه های دینی سیما.

با ستاره ها
هر روز - ساعت 17:45
سخن دل
برنامه سخن دل تولید سیمای مرکز سمنان میباشد که در این برنامه سعی میشود تا مباحث اخلاقی - دینی و اعتقادی از زبان ائمه جمعه و جماعت استان و کارشناسان مذهبی ، بیان گردد .