محتوا با برچسب برنامه های دینی سیما.

با ستاره ها

با ستاره ها

هر روز - ساعت 17:45

سخن دل

سخن دل

برنامه سخن دل تولید سیمای مرکز سمنان میباشد که در این برنامه سعی میشود تا مباحث اخلاقی - دینی و اعتقادی از زبان ائمه جمعه و جماعت استان و کارشناسان مذهبی ، بیان گردد .