رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸
« بازگشت

دیار آشنا

برنامه ای  در قالب مستند گزارشی که به روستاهای استان سمنان و آداب و رسوم و طبیعت آنها میپردازد.