سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰

آقای غلامی مایانی در برنامه شیرین بیان

آقای غلامی مایانی در برنامه شیرین بیان


حضور ابوالقاسم غلامی مایانی پژوهشگر فرهنگ عامه در برنامه شیرین بیان