سفارت یا جاسوسخانه!!

*  ساعت‌  *

مستندی درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ،و نقش شهید رجب بیگی در تسخیر.

رزمایش اقتدار عاشورایی

-  ساعت‌  -

رزمایش اقتدار عاشورایی توسط بسیجیان استان سمنان در مصلی سمنان.با شعار" ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند"

« بازگشت

13 آبان در گرمسار