شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
قرآن و دعای عهد 07:15
فیلم سینمایی(تکرار) 08:45
قرار عاشقی(باکس اذان ظهر) 12:45
اخبار استان 16:45
اخبار 20 20:00
باکس اذان مغرب 20:30
محدوده خاص 22:10
اخبار استان 23:00
سریال گاهی به پشت سر نگاه کن 23:20