شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
شبکه شما 04:30
قرآن و دعای عهد 08:00
تکرار سریال پنجمین خورشید 08:25
مسابقه خانه ما 09:15
قرار عاشقی(باکس اذان ظهر) 12:45
سریال رانت خوار کوچک 13:40
اخبار 20 20:00
تکرار سریال رانت خوار کوچک 21:00
اخبار استان 23:00
سریال پنجمین خورشید 23:20