شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
سریال ششمین نفر 01:00
قرآن و دعای عهد 07:15
یه صبح تازه 07:30
فیلم سینمایی(تکرار) 08:45
تا آسمان 11:45
زنده شبانه (تکرار) 12:20
تکرار سریال 13:30
چهل برگ (تکرار) 15:00
شادیخانه 15:40
اخبار استان 16:45
اذان مغرب 18:00
سریال کوچک جنگلی 19:00
اخبار 20 20:00
شیرین بیان 20:20
زنده شبانه 21:15
کیمیا 22:10
تورانه 22:15
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:20