شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قرآن و دعای عهد 07:15
تکرار سینمایی 09:00
مراسم عزاداری 10:30
خط امان 11:10
تکرار شید و شفق 11:30
چراغ محله (تکرار) 12:15
تا آسمان 12:55
تکرار سریال فرستاده 13:30
قاب صدا 15:00
سخنرانی 16:00
مراسم 17:00
سریال فرستاده 19:00
اخبار 20:00
باکس اذان مغرب 20:25
سخنرانی مذهبی 20:30
شید و شفق 21:10
عزاداری امام حسین (ع) 22:10
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15