شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قرآن و دعای عهد 07:15
مستند مسابقه ضد گلوله 07:30
فیلم سینمایی (تکرار) 08:40
شادی خانه (تکرار) 10:00
تکرار در چشم باد 11:10
به افق بهشت 12:20
تا آسمان 12:50
سریال دردسرهای عظیم 1 (تکرار) 13:30
سریال پایتخت (تکرار) 13:30
عطر آدینه 16:45
ناخونک 18:15
سریال دردسرهای عظیم 1 19:00
اخبار 20:00
باکس اذان مغرب 20:30
شب چراغ 21:00
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:25