شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
سریال ششمین نفر 01:00
قرآن و دعای عهد 07:15
یه صبح تازه 07:30
فیلم سینمایی(تکرار) 08:45
تا آسمان 11:45
زنده شبانه (تکرار) 12:20
تکرار سریال 13:30
فیلم سینمایی 15:00
اخبار استان 16:45
اذان مغرب 17:00
سریال نفس 19:00
مسیر برتر 19:20
اخبار 20 20:00
زنده شبانه 21:10
اخبار استان 23:00