شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
تا آسمان(باکس اذان ظهر) 12:55
باکس اذان مغرب 19:40
اخبار 20 20:00
در قلب کومش 22:20
اخبار استان 23:00
سریال غیرعلنی 23:20