شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 00:00
گزارش ورزشی 15:00
سریال مرد هزار چهره 16:00
اخبار استان 16:45
اخبار 20 20:00
کلاه قرمزی 22:10
اخبار استان 23:00
سریال ما فرشته نیستیم 23:20