شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قرآن و دعای عهد 07:15
یه صبح تازه 07:50
فیلم سینمایی (تکرار) 09:00
قاصدک (تکرار) 10:30
تا آسمان 11:45
سخنرانی حجت الاسلام وافی 12:15
شب های روشن (تکرار) 12:45
وضعیت سفید 13:40
مستند تامینی 15:00
کنکور آسان است 15:40
خشت و آفتاب (تکرار) 16:00
رادیویی که شما باشید 16:15
اخبار استان 16:45
زیر یک سقف 17:00
باکس اذان مغرب 18:10
قاصدک 18:20
از لاک جیغ تا خدا 18:55
باکس اذان مغرب 19:15
مستند حریم آسمانی 19:34
اخبار 20:00
جوان امروز 20:25
گفتمان هفته 20:50
شب های روشن 21:10
گفتمان هفته 22:10
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15