شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تا آسمان 00:00
سریال ماه و پلنگ 01:00
حالت خاص (تکرار) 06:45
قرآن و دعای عهد 07:15
یه صبح تازه 07:30
فیلم سینمایی (تکرار) 08:40
مستند تامینی 10:15
به افق بهشت 11:29
ناخونک (تکرار) 12:10
تکرار شب چراغ 12:40
سریال نزدیکی های بهشت (تکرار) 13:30
قاصدک (تکرار) 14:30
گزارش ورزشی 15:15
مستند تولیدی 16:00
اخبار استان 16:45
باکس اذان مغرب 17:00
زیر یک سقف 17:20
تازه شو(تکرار) 17:45
سریال گذر از رنجها 19:00
اخبار 20:00
پرسمان هفته 20:30
با ورزش 21:30
سیمای مدرسه 22:30
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:25