شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال لژیونر 01:00
قرآن و دعای عهد 07:15
یه صبح تازه 07:50
تکرار سریال "نون خ 2" 10:00
به افق بهشت 12:30
شیرین بیان (تکرار) 12:45
تا آسمان 13:00
فیلم سینمایی (تکرار) 13:30
سارقان روح 13:40
مستند تامینی 15:00
کنکور آسان است 15:40
خشت و آفتاب (تکرار) 16:00
اخبار استان 16:45
زیر یک سقف 17:10
قاصدک 18:00
باکس اذان مغرب 18:27
اخبار 20:00
چراغ محله 20:25
سریال "نون خ 2" 21:30
نگین آفرینش (تکرار) 22:15
اخبار استان 23:00
فیلم سینمایی 23:15