روابط عمومی

کد سمنان : 023
تلفن گویا:162, تلفن:2-33444001
پيامك:30000615
واحد سيما
پيامك:300002311
تلفن: 33441579
واحد صدا
پيامك:30000231
تلفن: 33447748
واحد خبر
پیامک: 300002310
تلفن:33455353
واحد سايت
تلفن: 33451001
تلفن مركزي (تلفنخانه)
33441341-4
آدرس مرکز
بلوار معلم -صداوسیمای مرکزسمنان
کدپستی: 3519834799

 

 

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از

صداوسیمای مرکز سمنان

ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه ها یاری خواهد رساند.

Text to Identify