« بازگشت

حماسه مردم استان سمنان در روز قدس

گوشه هایی از حضور مردم استان سمنان در راهپیمایی روز قدس ،از نگاه دوربین صدا و سیمای مرکز سمنان.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

صدا و سیمای مرکز سمنان